Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
news

szkola


Informuję rodziców i uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, że nauczyciele PG w Ciepielowie z dniem 16 kwietnia 2019 roku przerwali akcję protestacyjną.

17 kwietnia 2019 roku zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu.

p.o. dyr PG w Ciepielowie
Krzysztof Górski


Informuję rodziców i uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu.

Istnieje jednak możliwość, że w przypadku dalszego strajku nauczycieli będą prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

p.o. dyr PG w Ciepielowie
Krzysztof GórskiInformuję wszystkich rodziców i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie, że zajęcia dydaktyczne w dniu 15 kwietnia 2019 roku mogą się nie odbyć.

Powodem jest to, że nauczyciele naszej szkoły w 100% poparli strajk.
Jeżeli jutro nauczyciele nie przystąpią do pracy będę zmuszony zorganizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 p.o. dyrektor PG w Ciepielowie
Krzysztof Górski


Już jesteśmy po egzaminach gimnazjalnych.

Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy pracowali w zespołach nadzorujących egzaminy 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku.

Dzięki Wam egzaminy gimnazjalne w Gminie Ciepielów odbyły się bez żadnych problemów.

p.o. dyrektor PG w Ciepielowie
Krzysztof Górski


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
4438
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019